Ceník

Cena za vypálení kvasu

přepočtena na 1 litr 100% alkoholu:

162 Kč ...........spotřební daň

135 Kč.............za vypálení

20 Kč.............odvoz výpalů

33 Kč.............21% DPH

350 Kč celkem za vypálení